Tống đạt văn bản

Tống đạt văn bản


Cơ sở pháp lý:

  • Luật Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 11 năm 2008 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 64/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014;
  • Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại;

Phạm vi, thẩm quyền tống đạt

– Theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP thì Văn phòng Thừa phát lại thực hiện công việc tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu của Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự; Giấy tờ, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài.

– Việc tống đạt văn bản thực hiện theo hợp đồng dịch vụ được ký kết giữa Văn phòng Thừa phát lại Thịnh Vượng với Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

– Trưởng Văn phòng Thừa phát lại có thể giao thư ký nghiệp vụ thực hiện việc tống đạt, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận việc tống đạt phải do Thừa phát lại thực hiện.

_________________________________________________________________________

Chi tiết xin vui lòng liên hệ:

VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI THỊNH VƯỢNG

Địa chỉ trụ sở: Lô P22-50-51-52, đường 3 tháng 2, khu đô thị Phú Cường, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Email: thuaphatlaithinhvuong@gmail.com

Website: thuaphatlaithinhvuong.com

Người đại diện theo pháp luật: Ông PHÙNG NGUYÊN KHÁNH

Hotline: 0943.799.755; 02973.666.989


Có thể bạn quan tâm

Gọi Gửi emailNhắn tin Zalo