Tống đạt văn bản

Quy trình tống đạt văn bản


Cơ sở pháp lý:

  • Luật Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 11 năm 2008 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 64/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014;
  • Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.

Quy trình nghiệp vụ Thừa phát lại đối với công việc tống đạt văn bản:

Việc tống đạt được thực hiện theo trình tự như sau:

Bước 1: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự ký hợp đồng dịch vụ giao các loại văn bản cho Văn phòng Thừa phát lại Thịnh Vượng tống đạt.

Bước 2: Trên cơ sở hợp đồng, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự chuyển giao các loại giấy tờ, hồ sơ, tài liệu đã thỏa thuận tống đạt cho Văn phòng Thừa phát lại Thịnh Vượng để thực hiện việc tống đạt cho đương sự. Việc giao nhận Văn bản được thực hiện thông qua sổ giao nhận có xác nhận của 02 bên.

Bước 3: Trưởng Văn phòng phân công Thừa phát lại và Thư ký nghiệp vụ thực hiện việc tống đạt.

+ Thủ tục tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu của Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân thực hiện theo quy định của pháp luật tố tụng;

+ Thủ tục tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu của cơ quan thi hành án dân sự thực hiện theo quy định của pháp luật thi hành án dân sự;

+ Việc tống đạt được coi là hoàn thành khi Thừa phát lại đã thực hiện xong các thủ tục theo quy định của pháp luật, bao gồm cả việc thực hiện niêm yết công khai trong trường hợp không thể tống đạt trực tiếp mà theo quy định của pháp luật tố tụng và pháp luật về thi hành án dân sự phải niêm yết công khai.

Bước 4: Thừa phát lại thông báo kết quả tống đạt hoặc các tài liệu chứng minh việc tống đạt hoàn thành cho Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan, tổ chức khác đã yêu cầu trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày thực hiện xong việc tống đạt, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Với dịch vụ tống đạt “trọn gói”, Văn phòng Thừa phát lại Thịnh Vượng cam kết hoàn thành thủ tục tống đạt theo đúng quy định của pháp luật, hiệu quả và nhanh chóng, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia tố tụng, người được thi hành án.

_______________________________________________________

Mọi giao dịch với Văn phòng Thừa phát lại Thịnh Vượng xin liên hệ:

VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI THỊNH VƯỢNG

Địa chỉ trụ sở: Lô P22-50-51-52, Đường 3 Tháng 2, khu đô thị Phú Cường, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Email: thuaphatlaithinhvuong@gmail.com

Website: thuaphatlaithinhvuong.com

Người đại diện theo pháp luật: Ông PHÙNG NGUYÊN KHÁNH.

Số điện thoại liên hệ: 0943.799.755.


Có thể bạn quan tâm

Gọi Gửi emailNhắn tin Zalo