Mối quan hệ giữa Thừa phát lại và Công chứng viên


Thoạt nhìn, hoạt động của Thừa phát lại có những nét tương đồng với hoạt động của Công chứng viên, nhất là hành vi công chứng và hành vi lập vi bằng. Tuy nhiên, hoạt động của hai chức danh này theo quy định của pháp luật và trên thực tế không hề chồng chéo nhau. Nếu Công chứng viên là người thay mặt Nhà nước để chứng kiến và công nhận tính xác thực của các thỏa thuận, văn kiện, giấy tờ, hợp đồng dân sự theo yêu cầu của khách hàng tại Văn phòng công chứng (trừ một số  trường hợp ngoại lệ được công chứng ngoài Văn phòng), thì hoạt động của Thừa phát lại là lập vi bằng về những sự kiện xảy ra ở mọi nơi mà ít bị khống chế về thời gian và không gian theo yêu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, các hoạt động của Công chứng viên và Thừa phát lại đều nhằm hỗ trợ ngăn chặn cũng như giải quyết các tranh chấp trong hợp đồng, thỏa thuận, giúp tổ chức và cá nhân bảo vệ quyền  và lợi ích hợp pháp một cách tốt nhất.

Ở một khía cạnh nào đó, hoạt động lập vi bằng của Thừa phát lại còn hỗ trợ cho hoạt động của Công chứng viên. Theo quy định tại khoản 3 Điều 36 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP thì vi bằng còn là căn cứ để thực hiện giao dịch giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật, do đó có rất nhiều hành vi, sự kiện có thật cần lập vi bằng để hỗ trợ quá trình công chứng hợp đồng, giao dịch của Công chứng viên.

Bài viết liên quan:

Điểm khác nhau giữa văn bản công chứng và vi bằng

Link: https://thuaphatlaithinhvuong.com/tin-tuc/diem-khac-nhau-giua-van-ban-cong-chung-va-vi-bang/

Cơ sở tham khảo:

– Luật Công chứng 2014;

– Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại;

_______________________________________________________

Mọi giao dịch với Văn phòng Thừa phát lại Thịnh Vượng xin liên hệ:

VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI THỊNH VƯỢNG

Địa chỉ trụ sở: Lô P22-50-51-52, Đường 3 Tháng 2, khu đô thị Phú Cường, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Email: thuaphatlaithinhvuong@gmail.com

Website: thuaphatlaithinhvuong.com

Số điện thoại liên hệ: 0943.799.755; 02973.666.989.


Có thể bạn quan tâm

Gọi Gửi emailNhắn tin Zalo