Thi hành bản án, quyết định

Quy trình tổ chức thi hành án


Cơ sở pháp lý:

  • Luật Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 11 năm 2008 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 64/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014;
  • Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại;

Trình tự, thủ tục tổ chức thi hành án

Việc tổ chức thi hành án được thực hiện theo trình tự như sau:

– Bước 1: Thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại tiếp nhận hồ sơ yêu cầu thi hành án.

– Bước 2: Sau khi kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ không thuộc phạm vi giải quyết thì hướng dẫn để cá nhân, tổ chức đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì người yêu cầu thi hành án và Văn phòng Thừa phát lại Thịnh Vượng ký thỏa thuận về việc tổ chức thi hành án dưới hình thức hợp đồng dịch vụ.

+ Sau khi ký kết hợp đồng, Văn phòng Thừa phát lại vào sổ thi hành án được lập theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định.

– Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng dịch vụ, Trưởng Văn phòng Thừa phát lại có văn bản đề nghị Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự hoặc Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở ra quyết định thi hành án theo thẩm quyền.

– Bước 4: Sau khi nhận được quyết định thi hành, Trưởng Văn phòng phân công Thừa phát lại tổ chức thi hành án.

Với hoạt động tổ chức thi hành án, Văn phòng Thừa phát lại Thịnh Vượng cam kết giúp Quý khách hàng, người được thi hành án nhanh chóng thu hồi tài sản khi được tổ chức thi hành án chủ động thông qua dịch vụ ký kết với Văn phòng chúng tôi.

__________________________________________________________

Mọi giao dịch với Văn phòng Thừa phát lại Thịnh Vượng xin liên hệ:

VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI THỊNH VƯỢNG

Địa chỉ trụ sở: Lô P22-50-51-52, Đường 3 Tháng 2, khu đô thị Phú Cường, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Email: thuaphatlaithinhvuong@gmail.com

Website: thuaphatlaithinhvuong.com

Người đại diện theo pháp luật: Ông PHÙNG NGUYÊN KHÁNH.

Số điện thoại liên hệ: 0943.799.755; 02973.666.989.


Có thể bạn quan tâm

Gọi Gửi emailNhắn tin Zalo