Xác minh điều kiện thi hành án

Xác minh điều kiện thi hành án


Cơ sở pháp lý:

  •  Luật Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 11 năm 2008 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 64/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014;
  • Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại;

Thẩm quyền, phạm vi xác minh điều kiện thi hành án

– Theo quy định tại Điều 43 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP thì Thừa phát lại có quyền xác minh điều kiện thi hành án mà vụ việc thuộc thẩm quyền thi hành của các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Kiên Giang nơi Văn phòng Thừa phát lại Thịnh Vượng đặt trụ sở. Khi thực hiện việc xác minh điều kiện thi hành án, Thừa phát lại có quyền xác minh ngoài địa bàn cấp tỉnh nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở. Ngoài ra, theo quy định tại Điều 49 của Nghị định thì Văn phòng Thừa phát lại Thịnh Vượng có thể ủy quyền một phần hoặc toàn bộ nội dung công việc theo hợp đồng dịch vụ xác minh điều kiện thi hành án cho Văn phòng Thừa phát lại khác thực hiện, nếu người yêu cầu đồng ý.

– Đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc thi hành án có quyền thỏa thuận với Văn phòng Thừa phát lại Thịnh Vượng về việc xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án, kể cả trong trường hợp vụ việc đó đang do cơ quan thi hành án dân sự trực tiếp tổ chức thi hành.

– Thỏa thuận về xác minh điều kiện thi hành án giữa người yêu cầu và Văn phòng Thừa phát lại Thịnh Vượng được ký kết dưới hình thức hợp đồng dịch vụ.

– Khi thỏa thuận với Văn phòng Thừa phát lại Thịnh Vượng về xác minh điều kiện thi hành án, đương sự phải cung cấp bản án, quyết định của Tòa án và các tài liệu khác có liên quan (nếu có); người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc thi hành án phải cung cấp tài liệu chứng minh có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trực tiếp đến việc thực hiện quyền, nghĩa vụ thi hành án của đương sự.

___________________________________________________

Mọi giao dịch với Văn phòng Thừa phát lại Thịnh Vượng vui lòng liên hệ:

VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI THỊNH VƯỢNG

Địa chỉ trụ sở: Lô P22-50-51-52, đường 3 tháng 2, khu đô thị Phú Cường, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Email: thuaphatlaithinhvuong@gmail.com

Website: thuaphatlaithinhvuong.com

Người đại diện theo pháp luật: Ông PHÙNG NGUYÊN KHÁNH

Hotline: 0943.799.755; 02973.666.989


Có thể bạn quan tâm

Gọi Gửi emailNhắn tin Zalo