Xác minh điều kiện thi hành án

Quy trình xác minh điều kiện thi hành án


Cơ sở pháp lý:

  •  Luật Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 11 năm 2008 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 64/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014;
  • Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại;

Trình tự, thủ tục xác minh điều kiện thi hành án

Việc xác minh điều kiện thi hành án được thực hiện theo trình tự như sau:

Bước 1: Người yêu cầu xác minh điều kiện thi hành án ký hợp đồng dịch vụ với Trưởng Văn phòng Thừa phát lại Thịnh Vượng.

Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ký kết hợp đồng dịch vụ, Trưởng Văn phòng Thừa phát lại ra Quyết định xác minh điều kiện thi hành án, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Quyết định xác minh phải được gửi cho Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở và cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền thi hành án theo quy định của pháp luật thi hành án dân sự.

Bước 3: Trưởng Văn phòng phân công Thừa phát lại thực hiện việc xác minh điều kiện thi hành án.

+ Việc xác minh điều kiện thi hành án được thực hiện trực tiếp hoặc bằng văn bản đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin.

+ Trả kết quả xác minh cho người yêu cầu xác minh điều kiện thi hành án.

Với hoạt động xác minh điều kiện thi hành án, Văn phòng Thừa phát lại Thịnh Vượng cam kết cung cấp thông tin chính xác, khách quan, minh bạch và bảo mật về kết quả xác minh điều kiện thi hành án đến Quý khách hàng, nhằm tổ chức việc thi hành án nhanh chóng và hiệu quả, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho Quý khách hàng, người được thi hành án, qua đó góp phần làm giảm lượng án tồn đọng và giảm áp lực cho cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn.

__________________________________________________________________

Mọi giao dịch với Văn phòng Thừa phát lại Thịnh Vượng xin liên hệ:

VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI THỊNH VƯỢNG

Địa chỉ trụ sở: Lô P22-50-51-52, Đường 3 Tháng 2, khu đô thị Phú Cường, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Email: thuaphatlaithinhvuong@gmail.com

Website: thuaphatlaithinhvuong.com

Người đại diện theo pháp luật: Ông PHÙNG NGUYÊN KHÁNH.

Số điện thoại liên hệ: 0943.799.755; 02793.666.989.


Có thể bạn quan tâm

Gọi Gửi emailNhắn tin Zalo