Vi bằng ghi nhận hành vi trái pháp luật trên internet


Như chúng ta đã thấy, hiện nay trên một số mạng xã hội xuất hiện tình trạng một số cá nhân sử dụng các mạng xã hội để đăng, chia sẻ thông tin không đúng sự thật, nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm uy tín, qua đó gây ảnh hưởng xấu đến tâm lý cũng như công việc kinh doanh của các cá nhân, tổ chức.

Những hành vi tiêu cực trên mạng xã hội nêu trên, người đăng tải có thể xóa bất cứ khi nào. Do đó, những người bị thiệt hại có thể lựa chọn việc liên hệ với Văn phòng Thừa phát lại để lập Vi bằng ghi nhận hành vi trái pháp luật trên internet nêu trên để làm chứng cứ nộp cho cơ quan có thẩm quyền nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Theo Khoản 3 Điều 36  Nghị định 08/2020/NĐ-CP quy định: Vi bằng là nguồn chứng cứ để Tòa án xem xét khi giải quyết vụ việc dân sự và hành chính theo quy định của pháp luật; là căn cứ để thực hiện giao dịch giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Việc lập vi bằng về hành trái pháp luật trên mạng xã hội Thừa phát lại có thể được lập tại bất kì địa điểm nào trên toàn quốc (đáp ứng đủ điểu kiện lập vi bằng) ví dụ như: TP. Hồ Chí Minh, TP. Phú Quốc – tỉnh Kiên Giang, … Văn phòng Thừa phát lại Thịnh Vượng chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ.

Cơ sở tham khảo:

– Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại;

_______________________________________________________

Mọi giao dịch với Văn phòng Thừa phát lại Thịnh Vượng xin liên hệ:

VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI THỊNH VƯỢNG

Địa chỉ trụ sở: Lô P22-50-51-52, Đường 3 Tháng 2, khu đô thị Phú Cường, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Email: thuaphatlaithinhvuong@gmail.com

Website: thuaphatlaithinhvuong.com

Người đại diện theo pháp luật: Ông PHÙNG NGUYÊN KHÁNH.

Số điện thoại liên hệ: 0943.799.755; 02973.666.989.


Có thể bạn quan tâm

Gọi Gửi emailNhắn tin Zalo