Author: admin

Quy trình tổ chức thi hành án

Quy trình tổ chức thi hành án

Cơ sở pháp lý: Luật Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 11 năm 2008 đã được sửa đổi, […]

chi tiết
Quy trình xác minh điều kiện thi hành án

Quy trình xác minh điều kiện thi hành án

Cơ sở pháp lý:  Luật Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 11 năm 2008 đã được sửa đổi, […]

chi tiết
Quy trình tống đạt văn bản

Quy trình tống đạt văn bản

Cơ sở pháp lý: Luật Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 11 năm 2008 đã được sửa đổi, […]

chi tiết
Quy trình Lập vi bằng

Quy trình Lập vi bằng

Cơ sở pháp lý: Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về tổ chức […]

chi tiết
[Hỏi đáp] Lập vi bằng ghi nhận hàng hóa thật giả

[Hỏi đáp] Lập vi bằng ghi nhận hàng hóa thật giả

Lập vi bằng ghi nhận hàng hóa thật giả

chi tiết
[Hỏi đáp] Lập vi bằng ghi nhận các sự kiện hành vi trên internet

[Hỏi đáp] Lập vi bằng ghi nhận các sự kiện hành vi trên internet

Đó là vi bằng dùng để xác nhận sự tồn tại của một mẩu tin, bài đăng, bài viết tồn […]

chi tiết
[Hỏi đáp] Phân biệt Vi bằng và Văn bản công chứng

[Hỏi đáp] Phân biệt Vi bằng và Văn bản công chứng

Vi bằng và văn bản Công chứng là hai loại giấy tờ có giá trị pháp lý khác nhau. Để hiểu […]

chi tiết
Thừa phát lại lập Vi bằng ghi nhận thỏa thuận về lối đi chung

Thừa phát lại lập Vi bằng ghi nhận thỏa thuận về lối đi chung

Đoan văn mô tả bài viết.  Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào […]

chi tiết
Bản án sử dụng Vi bằng để làm chứng cứ trước Tòa án

Bản án sử dụng Vi bằng để làm chứng cứ trước Tòa án

Đoan văn mô tả bài viết.  Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào […]

chi tiết
Quy định mới về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại

Quy định mới về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại

Đoan văn mô tả bài viết.  Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào […]

chi tiết
Gọi Gửi emailNhắn tin Zalo