Author: admin

Lập vi bằng tại Thành phố Hồ Chí Minh

Lập vi bằng tại Thành phố Hồ Chí Minh

Đoan văn mô tả bài viết.  Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào […]

chi tiết
Thừa phát lại – Công cụ pháp lý hiệu quả

Thừa phát lại – Công cụ pháp lý hiệu quả

Đoan văn mô tả bài viết.  Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào […]

chi tiết
Thừa phát lại là ai? Thẩm quyền, điều kiện, hồ sơ để bổ nhiệm Thừa phát lại

Thừa phát lại là ai? Thẩm quyền, điều kiện, hồ sơ để bổ nhiệm Thừa phát lại

Đoan văn mô tả bài viết.  Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào […]

chi tiết
Thi hành bản án, quyết định theo yêu cầu của đương sự

Thi hành bản án, quyết định theo yêu cầu của đương sự

Cơ sở pháp lý: Luật Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 11 năm 2008 đã được sửa đổi, […]

chi tiết
Xác minh điều kiện thi hành án

Xác minh điều kiện thi hành án

Cơ sở pháp lý:  Luật Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 11 năm 2008 đã được sửa đổi, […]

chi tiết
Tống đạt văn bản

Tống đạt văn bản

Cơ sở pháp lý: Luật Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 11 năm 2008 đã được sửa đổi, […]

chi tiết
Lập vi bằng

Lập vi bằng

Cơ sở pháp lý: Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về tổ chức […]

chi tiết
Gọi Gửi emailNhắn tin Zalo